Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee
Bingsuya - Bingsuya Coffee
Bingsu
COFFEE & DRINK
FOODS
R.119.000
S.69.000
R.119.000
S.69.000
R.119.000
S.69.000
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
   Coffee Hot Cold
CÀ PHÊ ĐEN
34.000 đ
35.000 đ
CÀ PHÊ SỮA
34.000 đ
35.000 đ
ESPRESSO
42.000 đ
44.000 đ
AMERICANO
42.000 đ
44.000 đ
COFFEE LATTE
52.000 đ
54.000 đ
CAPUCHINO
52.000 đ
54.000 đ
MOCHA
57.000 đ
59.000 đ
CARAMEL MACCHIATO
57.000 đ
59.000 đ
   TEA Hot Cold
ENGLISH BREAKFAST
40.000 đ
42.000 đ
JASMINE TEA
40.000 đ
42.000 đ
ROSEHIP, HIBISCUS & CHERRY
40.000 đ
42.000 đ
   Soda One Size
Soda chanh dây
40.000 đ
MOJITO MINT
54.000 đ
BLUE LEMON
54.000 đ
GREEN APPLE
54.000 đ
PASSION FRUIT
54.000 đ
STRAWBERRY
54.000 đ
   BLENDED BEVERAGE One Size
GREEN TEA
59.000 đ
COOKIE & CHOCO
59.000 đ
STRAWBERRY YOGURT
59.000 đ
VANILLA COFFEE
59.000 đ
750.000 đ
  ORDER
Gọi điện SMS Chỉ Đường
backtop