Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee

Bingsuya - Bingsuya Coffee
Bingsuya - Bingsuya Coffee
Bingsu
COFFEE & DRINK
FOODS
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
R.139.000
S.79.000
R.155.000
S.89.000
R.166.000
S.95.000
R.155.000
S.89.000
R.166.000
S.95.000
R.155.000
S.89.000
R.155.000
S.89.000
R.155.000
S.89.000
R.155.000
S.89.000
R.219.000
S.129.000
R.155.000
S.89.000
R.169.000
S.95.000
   Coffee Hot Cold
CÀ PHÊ ĐEN
36.000 đ
37.000 đ
CÀ PHÊ SỮA
36.000 đ
37.000 đ
ESPRESSO
44.000 đ
46.000 đ
AMERICANO
44.000 đ
46.000 đ
COFFEE LATTE
54.000 đ
56.000 đ
CAPUCHINO
54.000 đ
56.000 đ
MOCHA
57.000 đ
59.000 đ
CARAMEL MACCHIATO
57.000 đ
59.000 đ
   TEA Hot Cold
ENGLISH BREAKFAST
40.000 đ
42.000 đ
JASMINE TEA
40.000 đ
42.000 đ
ROSEHIP, HIBISCUS & CHERRY
40.000 đ
42.000 đ
   Soda One Size
Soda chanh dây
54.000 đ
MOJITO MINT
54.000 đ
BLUE LEMON
54.000 đ
GREEN APPLE
54.000 đ
PASSION FRUIT
54.000 đ
STRAWBERRY
54.000 đ
   BLENDED BEVERAGE One Size
GREEN TEA
59.000 đ
COOKIE & CHOCO
59.000 đ
STRAWBERRY YOGURT
59.000 đ
VANILLA COFFEE
59.000 đ
PEACH YOGURT
59.000 đ
BLUEBERRY YOGURT
59.000 đ
KIWI YOGURT
59.000 đ
MANGO YOGURT
59.000 đ
CHOCO MINT
59.000 đ
MOCHA ĐÁ XAY
59.000 đ
CÀ PHÊ ĐÁ XAY
59.000 đ
CHANH ĐÁ XAY
59.000 đ
62.000 đ
89.000 đ
52.000 đ
79.000 đ
  ORDER
Gọi điện SMS Chỉ Đường
backtop